Press "Enter" to skip to content

Liječnički pregled

U suradnji s medicinom rada dr. Špiranović kao i prethodnih godina organizirali smo za sve naše članove liječnički pregled. Molimo sve članove da se minimalno najave jedan dan ranije kako bi dogovorili termin pregleda. Cijena pregleda je identična prošlogodišnjoj.
Kontakt telefon: 031 213 333 ili više informacija na http://www.medicinarada.hr