Press "Enter" to skip to content

Liječnički pregled

U suradnji s medicinom rada dr. Špiranović, kao i prethodnih godina,
organizirali smo za sve naše članove liječnički pregled.

Pregled možete dogovoriti od 10. kolovoza 2020.

Molimo sve članove da se minimalno najave jedan dan ranije kako bi
dogovorili termin pregleda.

Cijena pregleda je identična prošlogodišnjoj.
Kontakt telefon: 031 213 333 ili više informacija na
http://www.medicinarada.hr

Virus-free. www.avg.com