Press "Enter" to skip to content

POZIV ZA IZVANREDNU IZBORNU SKUPŠTINU ZRSO

Zbor rukometnih sudaca Osijek

Reisnerova 46a

Osijek

OIB 62363745193

POZIV ZA IZVANREDNU IZBORNU SKUPŠTINU

ZBORA RUKOMETNIH SUDACA OSIJEK

Temeljem odredbi Statuta Zbora rukometnih sudaca Osijek članka 30. sazivam Izvanrednu izbornu Skupštinu ZRSO. Izvanredna izborna Skupština će se održati u srijedu, 27.10.2021. u ŠD Zrinjevac, Osijek, 2. kat, u Sali za sastanke, s početkom u 20,00 sati.

                Temeljem odredbe Statuta, članka 22, predlažem slijedeći dnevni red:

 1. Uvodni govor Predsjednika – ostavka Predsjednika
 2. Imenovanja
  1. Predsjednika i dva pripadnika radnog predsjedništva
  1. Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  1. Verifikacione komisije – dva člana
 3. Razrješenje Predsjednika
 4. Razrješenje članova UO
 5. Razrješenje članova NO
 6. Razrješenje likvidatora
 7. Izbor novog Predsjednika
 8. Izbor novih članova UO
 9. Izbor novih članova NO
 10. Izbor likvidatora
 11. Primopredaja pismohrane, pečata i ostalog ZRSO novom predsjedniku – datum
 12. Poštanske doznačice

U Osijeku, 20.10.2021.

                                                                                                             

Za Zbor rukometnih sudaca Osijek

                               Damir Kuti

    Predsjednik u ostavci