Press "Enter" to skip to content

Seminar za nove suce u sezoni 2021/2022

Strukovno povjerenstvo na čelu s Robertom Gonzurekom organizira :

Dana 22.11.2011. s početkom u 19,00 sati u dvorani Zrinjevac, A. Reisnera 46a, 2 kat, u Osijeku, Zbor rukometnih sudaca Osijek organizira seminar za nove suce u natjecateljskoj sezoni 2021./2022. Seminar će voditi Strukovno povjerenstvo ZRSO.

Seminar će se održati u četiri termina, a peti je polaganje pismenog ispita. Za termin praktičnog dijela polaganje ispita, budući suci će biti obaviješteni na kraju samog seminara.

Prijave sa podacima molimo poslati na email: zrsosijek@gmail.com

 1. Ime i prezime kandidata
 2. Mjesto i adresa boravka
 3. OIB
 4. Kontakt telefon
 5. Email adresa

  Sve informacije možete pogledati na web stranici:
  http://www.zrsosijek.hr

  Za ostale upite vam stojim na raspolaganju na +385 98 630 147

  Predsjednik Strukovnog povjerenstva
  Robert Gonzurek, v.r.