Press "Enter" to skip to content

Seminar za nove suce u sezoni 2022/2023

Dana 10.10.2022. s početkom u 19,00 sati u dvorani Zrinjevac, A. Reisnera 46a, 2 kat, u Osijeku, Zbor rukometnih sudaca Osijek organizira seminar za nove suce u natjecateljskoj sezoni 2022./2023. Seminar će voditi Strukovno povjerenstvo ZRSO.

Seminar će se zbog početka sezone održati u što manjem broju termina. Za termin praktičnog dijela polaganje ispita,budući suci će biti obaviješteni na kraju samog seminara nakon pismenog djela.

Prijave s podacima molimo poslati na email: zrsosijek@gmail.com

  1. Ime i prezime kandidata
  2. Mjesto i adresa boravka
  3. OIB
  4. Kontakt telefon
  5. Email adresa

Sve informacije možete pogledati na web stranici:
www.zrsosijek.hr

Za ostale upite vam stojim na raspolaganju na +385 98 630 147

Predsjednik Strukovnog povjerenstva
Robert Gonzurek, v.r.