Članarina za 2019.

U nastavku se nalazi odluka o visini članarine za 2019. godinu. Odluka članarina 2019